XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

TIA, eller transitorisk ischemisk attack, är även hänvisad till som en "mini-stroke". Denna mini-stroke är ofta en föregångare till en framtid full stroke där hjärnskada kan vara permanent. Att förstå och erkänna tecken på TIA kan hjälpa individer att minska sannolikheten för en framtida stroke genom att göra livsstilsförändringar och ta emot lämplig medicinsk vård.

Definition

En transitorisk ischemisk attack är en typ av stroke i vilka symptom inte särskilt länge och det finns ingen permanent hjärnskada. Denna mini-stroke inträffar när blodtillförseln till en del av hjärnan är tillfälligt blockerad och berövar hjärnceller av syre. Förnimmelser är ofta domningar på ena sidan av kroppen, svårt att se, förvirring, förlust av balans eller plötslig och svår huvudvärk. Om förlorad blodtillförsel är kort, normalt mindre än 5 minuter, och dessa symptom försvinner och hjärnan återhämtar utan permanenta skador.

Behandling

En TIA aldrig bör ignoreras, och det är viktigt att ringa 9-1-1 eller omedelbart söka läkarvård även efter symtomen försvinner. En läkare kan bäst avgöra om en TIA har inträffat eller om ett liknande medicinskt problem krävs en utredning, såsom ett anfall eller svimning episod. Medicinsk behandling för en TIA kan vara nödvändig eftersom bestäms genom en läkarundersökning.

Framtida slagrisk

Bland personer som har haft åtminstone en eller flera övergående ischemiska attacker på lång sikt risk att få en stroke vid en senare tidpunkt är cirka 15%. Inte alla slag föregås av en TIA. Förekomsten av en TIA är en viktig faktor för att bestämma risken för en framtida stroke och bör ses som en värdefull varningssignal att arbeta för att minska riskerna för stroke.

Minska riskerna (Diet)

En av de viktigaste områdena som påverkar hjärtsjukdomar är kost. En kost rik på livsmedel rika på vitaminer, fibrer och mineraler är till nytta för en sund kardiovaskulära systemet. Fiberrika livsmedel såsom hela korn bröd och spannmål och lättmjölk och andra mejeriprodukter spelar en viktig roll. Undvik mat som innehåller mycket fett och låg på näringsämnen. Minska saltintaget eftersom detta bidrar till vätskeretention och kan påverka blodtrycket.

Minska riskerna (livsstil)

Motion i kombination med goda matvanor, minskar vikten och stärker hjärtat, hålla artärer flexibel och friska. Minst 30 minuters motion flesta dagar rekommenderas. Rökning orsakar fett att ansamlas i blodkärlen och är en viktig bidragande orsak till hjärtsjukdomar och stroke och bör undvikas.