XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Skillnaden mellan hållna & Non-Underhålls Nödbelysning


De två typerna av fristående nödbelysning upprätthålls och icke underhållna system. De skiljer sig i funktion, användning och underhållsbehov.

Fungera

Du måste antingen lämna bibehållas nödbelysning belyst hela tiden eller slå på och stänga manuellt om så önskas med en vanlig strömbrytare eller liknande styrenhet. Icke hållna nödbelysning slås på och av med en automatisk styrenhet och bara lyser i händelse av strömavbrott.

användningar

Statliga brandsäkerhet koder kräver att vissa icke-bostäder fritidslokaler att installera underhållas nödbelysning. Detta inkluderar teatrar, restauranger, pub, konsert- och utställningshallar, dansklubbar och idrottsarenor, helst den primära belysningen kan dimmas och var som helst där människor kan konsumera alkohol. Icke-bostäder fritids lokaler som inte uppfyller dessa villkor samt eventuella lokaler med färre än 250 personer närvarande samtidigt kan använda en icke-hållna nödbelysning i stället, om så önskas.

Underhåll

Underhålls nödbelysning är dyrare att driva och kräver mer frekvent underhåll eftersom det vanligtvis förblir upplyst i timmar åt gången. Detta använder mer el än en icke-hållna nödbelysning och kräver mer frekvent lampbyte.