XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Det finns en lag i fysik kallas bevarande av energi som säger "energi kan inte skapas eller förstöras." Energi existerar enkelt och förvandlas från en form till en annan.

typer

De många former av energi inkluderar mekanisk, kinetic, el, värme, potential, etc. Den typ av energi som finns i en glukosmolekyl är kemisk.

Funktioner

Glukos är socker biprodukt av kolhydratdigerering.

Fungera

Genom en process som kallas fotosyntesen, växter tar solenergin från solen och omvandla den till en kemisk energi. Det lagrar denna energi inom de kemiska bindningar som länkar kol (C) atom från koldioxid (CO2), till en vattenmolekyl (H2O), som bildar en kolhydrat (CH2O).

Metod

Genom en process som kallas cellandning, katalyserar kroppen glukos, dela upp det i mindre och mindre molekyler tills den kemiska bindningen är bruten och energin inom obligationen släpps.

effekter

Sextio procent av den energi som frigörs genom cellandningen omvandlas till värmeenergi. Resterande 40 procent omvandlas till en hög energi fosfat obligation som kallas ATP (adenosintrifosfat). ATP är den form av energi som faktiskt befogenheter kroppens celler.