XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vad är skillnaden mellan en ultraljud och en jetnebulisator?


En nebulisator är en del av utrustningen som tar ett flytande läkemedel och omvandlar den till en fin dimma (aerosol), så att du kan andas det genom ett munstycke eller mask. De två primära typer av nebulisatorer, ultraljud och jet, hänvisa till den mekanism genom vilken maskinen aerosolizes medicinen.

Mekanism

En ultraljudsnebulisator använder högfrekventa ljudvågor. Dessa ljudvågor orsakar vibrationer som aerosolisera medicinen. En jetnebulisator använder komprimerad syrgas att aerosolisera läkemedlet.

doseringstiden

Ultraljudnebulisatorer allmänhet tar mindre tid för att dosera medicin än jetnebulisatorerna.

Högljuddhet

Ultraljudnebulisatorer är typiskt tystare än jetnebulisatorerna grund av kompressor jetnebulisatorerna användning.

Användande

Särskilda läkemedel kan kräva en typ av nebulisator. Till exempel, ultraljudnebulisatorer orsaka nedbrytning i vissa mediciner.

Storlek

Jetnebulisatorerna har historiskt sett krävs fler delar och en stor kompressor, vilket gör dem större än ultraljudnebulisatorer. Detta förändrades med tillkomsten av kompakta och portabla kompressorer. Ultraljudnebulisatorer är vanligtvis mindre. De kan dock kräva användning av vatten och är i allmänhet mer känsliga delar av utrustning.