XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Centers for Disease Control (CDC) rekommenderar att få en influensa skott varje år för att skydda mot influensa. Vaccinet har godkänts för användning i människor som är äldre än sex månader, och folk kan inte fånga influensa från det. Biverkningar börjar vanligtvis strax efter vaccinationen, och kan vara upp till två dagar.

gemensam Effekt

Den vanligaste efter effekten i samband med influensa shot är en mild reaktion vid injektionsstället. Detta kan visas som ömhet, rodnad, irritation och svullnad.

andra effekter

Andra möjliga efterverkningarna är låg feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk, svaghet och allmänt obehag.

allergiska reaktioner

Sällan har influensa vaccinet orsakade allvarliga allergiska reaktioner, vanligtvis hos människor som är allergiska mot ägg. Tecken inkluderar andningssvårigheter, väsande andning, heshet, blek hud, hjärtklappning, yrsel, och utslag eller nässelutslag.

Guillain-Barrés syndrom

Guillain-Barrés syndrom har sällan samband med vaccinationer, inklusive svininfluensavaccinet (1976). CDC säger att en person ur en miljon kan vara i riskzonen för att utveckla denna sjukdom efter att ha fått influensavaccin.

överväganden

Personer med en måttlig eller svår sjukdom och feber bör vänta med att få skottet tills de är väl. De med en kronisk sjukdom, men vanligtvis har inga problem med vaccinet.