XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

L-dopa, även kallad levodopa är läkemedlet mest ofta föreskrivna för att kontrollera symtomen vid Parkinsons sjukdom. Det är mycket effektivt för behandling av styvhet och långsamma rörelser som orsakas av Parkinsons, men tyvärr har läkemedlet också allvarliga biverkningar.

Fungera

Människor med Parkinsons sjukdom har onormalt låga nivåer av neurotransmittorn dopamin. L-dopa verkar genom att öka nivåer av denna kemikalie i hjärnan.

gastrointestinala effekter

L-dopa kan orsaka gastrointestinala effekter såsom illamående och kräkningar. Vissa levodopa läkemedel innehåller ett annat läkemedel, såsom karbidopa, som hjälper till att förhindra dessa biverkningar.

kardiovaskulära effekter

L-dopa kan också orsaka hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm. En annan bieffekt är lågt blodtryck, vanligt i de första behandlingsveckorna.

psykologiska effekter

Många psykiska biverkningar är möjliga med L-dopa användning, inklusive ångest, förvirring, hallucinationer och livliga drömmar. Om dopaminnivåer blir för hög, kan beteendeförändringar som innebär bristande självkontroll inträffa, såsom spelande eller tvångsmässigt köpbeteende.

dyskinesi

En allvarlig biverkning av L-dopa, i synnerhet med långvarig användning, är dyskinesi. Denna störning innebär ofrivilliga rörelser såsom arm flailing och snabb blinkande. Dessa effekter är normalt inte reversibla.