XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Stroke rehabilitering


En stroke är en plötslig försämring av hjärnfunktionen som orsakas av avbrott i blod till hjärnan eller bristning av blodkärl i hjärnan. Strokes kan orsaka förlamning, minnesförlust, yrsel och vision och andningsproblem. Enligt hjärta- och slaggrunden, de flesta stroke återhämta sig i viss utsträckning. För att optimera återhämtning, bör en post-stroke rehabiliteringsplan tas i bruk.

Nycklar till framgångsrik Rehab

Den framgång eller misslyckande i någon typ av rehab är beroende av nyckelfaktorer. Stroke rehab är inget undantag. Framgångsrik rehab för stroke innebär att verksamheten måste börja så snart som möjligt, samt att programmet och patienten måste vara väl stöds av familj och vårdpersonal.

traditionell Rehab

Traditionell stroke rehab syftar till att öka sensomotorisk funktion. Gå på ett löpband är en vanlig rehab uppgift. Som patienten blir starkare löpband promenader kan innefatta användning av vikter samt. Traditionell strokerehabilitering bör också omfatta styrketräning med hjälp av vikter eller föremål. Resistance utbildning bör inriktas på överkroppen.

Depressiv Patient Rehab

Stroke vanligtvis kan drabbas av depression. Depression kan ytterligare hindra rehab processen genom att orsaka den enskilde att bli mer trötthet och tappar koncentrationen. Stroke rehab aktiviteter som också slåss depression är intensiv fysisk aktivitet såsom aerobics. Däremot kan de flesta stroke inte hantera en sådan intensiv aktivitet, därför aktiviteter med fokus på armstyrka såsom hälla ett glas vatten eller knäppa en skjorta är användbara.