XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Solodyn är ett varumärke för minocyklin, en tetracyklin antibiotikum. Solodyn är vanligen föreskrivs för behandling av måttlig till svår akne som inte har svarat på andra typer av behandling. Flera biverkningar är möjliga.

Gastrointestinala biverkningar

Gastrointestinala biverkningar är något gemensamt med Solodyn användning. Dessa inkluderar matsmältningsbesvär, aptitlöshet, illamående, kräkningar och diarré.

Andra biverkningar

Solodyn användning också är förknippad med hudens känslighet för solljus, kliande hud, huvudvärk, yrsel och trötthet.

Allvarliga gastrointestinala effekter

Blodig eller vattnig diarré tillsammans med magkramper kan vara ett tecken på en allvarlig reaktion, som också kan inträffa efter det att personen slutar att ta Solodyn. Dessa symtom kräver läkarvård.

cerebral pseudotumör

Solodyn användning är förknippad med ett tillstånd som kallas pseudotumör cerebri, vilket orsakar högt tryck inne i hjärnan. Symtomen inkluderar yrsel, huvudvärk, dimsyn, illamående och kräkningar. Symptomen försvinner oftast när patienten avbryter läkemedlet.

Graviditet Överväganden

Sedan Solodyn kan orsaka betydande risk för fostret, bör gravida kvinnor inte ta detta läkemedel.