XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem
Amyloidos & amp; sarkoidos

Enligt Stanford medicin, är amyloidos en sjukdom där onormala arkliknande mönster av proteiner finns i organ och vävnader. Den allmänna termen amyloidos beskriver fyra särskilda typer som definieras av specifika protein found.The Merck Manuals beskriver sarkoidos som en samling av inflammatoriska celler, som kallas granulom, som bildar hårda klumpar eller knutor i kroppens organ eller vävnader.

symptom

Symtom på amyloidos varierar från minimal till livshotande. Merck Manual listor trötthet, ödem, eller vätska uppbyggd, oförklarlig blödning och viktminskning som vanliga symtom. Andra symtom beror på den påverkade organet och innefattar Alzheimers sjukdom om det drabbade organet är hjärnan.

Många människor med sarkoidos har inga symptom alls med granulom upptäcktes endast av en slump på röntgen. Enligt Merck Manual, om symptom uppstår de är vanligtvis milda och feber och nattliga svettningar, trötthet, bröstsmärta, viktminskning och värkande leder. Sarkoidos drabbar oftast lungor, hud eller lymfkörtlar, enligt National Heart Lung and Blood Institute.

Diagnos

Diagnos av amyloidos kräver en specialist för att studera en biopsi under ett mikroskop med hjälp av särskilda fläckar. Enligt Stanford medicin, vanliga platser för biopsin är bukfetma, benmärg, njurar eller hjärtat.

Merck Manual konstaterar att en diagnos av sarkoidos kräver bröst-xrays, en CT eller datortomografi, skanna och en biopsi, vanligen tas från lungorna.

Riskfaktorer

Amyloidos är uppdelat i fyra grupper med olika riskfaktorer som noterats av Merck Manuals. Primär amyloidos är ofta förknippat med en typ av cancer som kallas multipelt myelom. Sekundär amyloidos kan utvecklas som svar på den långsiktiga inflammation såsom reumatoid. Den ärftlig form, ärftlig amyloidos, förekommer i människor från Japan, Portugal och Sverige. Senil amyloidos associeras med normalt åldrande, och ses ofta vid en ålder av 80. Merck Manual stater som alla former är dubbelt så vanligt hos män som hos kvinnor.

Merck Manuals noterar sarkoidos oftast utvecklas i åldrarna 20 och 40, med en typisk patient är afroamerikansk eller skandinavisk härkomst.

Behandling

Det finns inget botemedel mot amyloidos och resultaten är ofta dålig. Stanford Medicine rapporterar att senare behandlingsalternativ blev tillgängliga under de senaste åren. Fokus för behandlingen är att stoppa ytterligare proteinavlagringar och kan inkludera steroider och kemoterapi.

Merck Manual konstaterar att sarkoidos rensar spontant i nästan två tredjedelar av patienterna. De flesta patienter behöver inte någon behandling. National Heart Lung and Blood Institute rapporterar att allvarliga symptom behandlas med metotrexat, en form av kemoterapi, och antiinflammatoriska läkemedel som kortikosteroider och hydroxiklorokin.

Forskning

Som framgår av Stanford medicin, kliniska prövningar är kritiska för att hitta effektiva behandlingar och en bot för amyloidos. Från och med 2010, omfattar aktiva kliniska prövningar med nyupptäckt och gamla läkemedel såsom dexametason, studier med användning av monoklonala antikroppar och stamcells studier.

Aktiva kliniska prövningar för sarkoidos undersöker immunnedsättande läkemedel samt antibiotikabehandling.