XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem
Vad är några Pros & amp; Nackdelar med HIPAA?

Kongressen godkände Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act (HIPAA) för att skydda integriteten av personlig medicinsk information, och att ge enskilda rätt att hålla sin sjukförsäkring för befintliga förhållanden på plats, även om de byter jobb. Lagen har gjort detta, ger viktiga garantier för patienterna. Men det har också ökat byråkratin inom sjukvården.

Historia

Kongressen passerade HIPAA i augusti 1996, och US Department of Health and Human Services slutfört standarder för elektroniskt utbyte, integritet och säkerhet av hälsoinformation 2002. Reglerna gäller hälsa planer, hälsovård clearing, och alla vårdgivare, såsom en läkare, som sänder hälsoinformation i elektronisk form.

Betydelse

Kongressen avsedd HIPAA att skydda individuellt identifierbar hälsoinformation. Varje enhet, inklusive en läkares kontor, sjukhus eller annan vårdinrättning, eller ett försäkringsbolag, som behandlar personuppgifter hälsa måste följa strikta regler om hur man ska hantera den informationen för att undvika att avslöja det till någon som inte är behörig att se det. Till exempel, hälsa och mänskliga service tillåter läkare och försäkringsbolag att byta individuellt identifierbar hälsoinformation att betala ett hälsopåstående, men skulle inte tillåta dem att släppa det offentligt. Påföljder för brott mot reglerna omfattar civila böter på upp till $ 50.000 per överträdelse, enligt Health and Human Services.

minimum som krävs

Enligt Health and Human Services, privatliv regel kräver också läkare, sjukhus, försäkringsbolag och andra vård enheter att använda och avslöja endast den minsta mängd information som behövs för att slutföra transaktionen eller uppfylla begäran. Som en praktisk fråga, till exempel, innebär att en läkare ska inte skicka en patients hela medicinsk fil till en försäkringsgivare om bara en sida från skivan kommer att räcka för att svara på försäkringsgivarens förfrågan.

bärbarhet

Förutom att skydda patienternas integritet, HIPAA begränsar också möjligheten för en ny arbetsgivare för att utesluta täckning för befintliga förhållanden. Detta innebär en person som har sjukförsäkring kan byta jobb - och därmed hälsa planer - utan oroande att ett tillstånd de redan har, såsom diabetes eller astma, inte skulle omfattas av det nya hälsoplan. Detta var inte alltid fallet, enligt US Department of Labor. "Tidigare har vissa arbetsgivar grupp hälsa planer begränsad, eller till och med nekas täckning om en ny medarbetare hade ett sådant tillstånd innan inskrivning i planen. Under HIPAA, är det inte tillåtet", Department of Labor säger. HIPAA också förbjuder diskriminering anställda och deras familjemedlemmar som bygger på hälsohistorier, tidigare påståenden, och genetisk information, enligt Department of Labor.

Fördelar med HIPAA

HIPAA, för första gången, får patienter laglig rätt att se ut, kopiera och korrigera sin personliga medicinsk information. Det hindrade också arbetsgivare från att komma åt och använda personuppgifter hälsa att göra anställningsbeslut. Och gjorde det möjligt för patienter med redan existerande villkor att byta jobb utan att behöva att villkoren inte skulle omfattas av en ny arbetsgivare hälsa plan.

Nackdelar med HIPAA

Emellertid har HIPAA effekter inte alla varit positiva. Reglerna ökade pappersarbete bördan för läkare avsevärt, enligt American Medical Association. HIPAA har gett upphov till en mini-industri företag och konsulter som hjälper vårdpersonal uppfyller lagens långa bestämmelser. Dessutom har vissa yrkesgrupper som arbetar med medicinsk pappersarbete blir överdrivet om att frigöra skyddad information. Till exempel några läkarmottagningar vägrar nu att skicka testresultat, säger patienter behöver plocka upp dem personligen. Och vissa sjukhus kräver läkare att inkomma med skriftliga förfrågningar på eget brevpapper för information om en patients tillstånd, när lagen tillåter denna information som ska lämnas per telefon.