XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Ansatsen är den mest rörliga och flexibla led i människokroppen, vilket också gör den till den mest utsatta för skador. När en axel har ur led, är det utsatt för upprepade luxationer. Muskler och senor som omger leden bli försvagad och oförmögen att hålla det på plats också.

Instruktioner

Hur man hanterar en reoccuring Dislocated Shoulder

1 Se till att axeln är helt läkt efter en skada. Vila den, is den 20 minuters intervall, använder en sele enligt anvisningarna.

2 Återuppta aktivitet gradvis efter en skada har läkt. Ingen användning kommer att leda till en frusen skuldra. Var försiktig, men när man lyfter mycket vikt, eller med hjälp av armen i overhead rörelser.

3 Se en sjukgymnast för att få ett program för övningar för att hjälpa till att återuppbygga skulderområdet och göra det mindre sårbart att upprepa skador, sedan följa programmet troget.

4 Gör dagliga axel sträckor. Koppla aldrig i fysisk aktivitet utan att korrekt värmas upp.

5 Titta in extra omsorg för axelområdet, såsom regelbunden massage, yoga, och eventuellt försöka accupressure eller accupuncture att se om de hjälper.

Tips

  • Om du tar väl hand om axeln och fortsätter att ha problem, se en ortopedspecialist. Du kan behöva överväga operation.