XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Gummi löparbana Pros & Cons


De tidigaste spår tävlingarna hölls på gräs löpytor. Under årens lopp har ytorna av löpspår ändrad: från gräs till Cinder till syntet (gummi och polyuretan).

Underhåll

Gummi löparbanor är lättare att underhålla och mer motståndskraftig mot ogynnsamma väderförhållanden än gräs eller aska löpspår.

Miljöproblem

Det har varit allmän oro över en eventuell inandning av flyktiga organiska ämnen (VOC) med motionsspår som inkluderar smulade gummit. En studie som publicerades 1999 av FH Ändring av National Cheng Kung University visar att VOC av syntetiska löparbanor (inklusive gummi) var inte högre än halten VOC redan finns i miljön.

Prestanda

I forskning som utförs av Amy E. Kerdok av Harvard University, visade det sig att marken styvhet hade en effekt på driftsekonomi. Och i Angelo Arementi s "De Physics of Sports", han finner att optimala mjukare spår ytor kan leda till en 2-3 procent hastighetsförbättring.

Rehabilitering och skadeprevention

För de som återvänder från skada eller de benägna att skada (t.ex. stressfrakturer), som körs på en gummi löparbana rekommenderas. Gummi löparbanor är mjukare än asfalt eller betong.

Träning Oro

De täta varv görs när du kör på ett spår kan sätta ojämn belastning på musklerna. Du kan minska denna effekt genom att ändra riktning varannan till tre varv och kör utanför banorna.