XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Construction är en hög risk bransch som kräver arbetstagare att driva farliga typer av maskiner, enligt den amerikanska Occupational Safety and Health Administration. Hoist-säkerhetspraxis gäller byggnadsarbetare som kommer att lyftas av plankor eller hissar för att utföra sitt arbete på svåråtkomliga ställen.

tillverkaren överensstämmelse

Enligt OSHA, måste byggnadsarbetare följa säkerhetsstandarder (och varningar) att tillverkaren av lyftanordningen sätter på maskinen. Om säkerhetsstandarder inte är närvarande, måste säkerhetsnormer utvecklas genom en ingenjör. Hoist-säkerhetsutbildning utbildar arbetare om var att lokalisera säkerhetsstandarder på utrustningen.

Motion och rörelse

När lyftanordningar är i rörelse, måste arbetarna behålla sin position på plankan och begränsa deras fysiska rörelser. Det är farligt att dingla armar eller ben utanför hissar i rörelse.

Material och personal Block

Materialhissar finns för att lyfta material och utrustning, och personalhissar är utformade för att lyfta arbetare. Hoist-säkerhetsutbildning skiljer mellan material och personal hissar enligt definitionen i OSHA, och ser till arbetare förstår att de inte rida på materialhissar. Det kan resultera i en kollaps av lyften, som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Inspektion

Arbetstagare bör alltid inspektera utrustning innan du använder den. Hoist-säkerhetsutbildning lär anställda Hur man testar bromsarna och andra kontroller för hissar, liksom hur man identifierar risker eller defekter utrustning.