XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

En Ruger 10/22 är en 0,22-kaliber gevär. Du kan köpa pistolen i en halvautomatisk version som håller en 10-runda klipp och en kula i kammaren, eller som en enkelskott, bult-action gevär. Det finns en annan process för lossning varje version. Det är viktigt att lasta din pistol när du transporterar den, förvara den eller rengör den. Underlåtenhet att göra detta kan bryta mot gällande krav eller orsaka allvarliga skador om Ruger bränder oväntat.

Instruktioner

Automatgevär

1 Vänd Ruger på sidan och leta upp klippet frigöringsarm precis framför den 10-runda klipp.

2 Tryck in spaken och dra klippet ur pistolen.

3 Leta kammarspaken på kulan kammaren. Det är på höger sida, strax bakom pipan och direkt ovanför utlösaren.

4 Dra tillbaka på spaken snabbt att mata kulan från kammaren.

Enkelskott, Bolt-Action Rifle

5 Lokalisera bolt-action spaken på den högra sidan av pistolen, precis bakom pipan och ovanför utlösaren. Bulten-action spaken håller kulan in i kammaren.

6 Dra bolt-action spaken uppåt för att låsa bulten.

7 Skjut bulten verkande spaken bakåt snabbt att mata kulan från kammaren.