XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vid centrum av den hydrauliska tilt och trimsystem på båtens motor är en hydraulisk motor som rör sig den hydrauliska fluiden från den hydrauliska reservoaren till cylindrarna som höjer motorn. Om hydraulmotorn inte fungerar som förväntat, kan det vara dags att ta bort motorn för att testa och vid behov, för att ersätta motorn. Eftersom du måste tömma systemet för att avlägsna motorn och fyll det efter det att motorn har tagits bort, glöm inte att "rapa" systemet för att rensa luften från den.

Instruktioner

Ta bort den gamla ström Tilt Motor

1 Öppna avloppet på hydraultanken och dränera vätska i en ren olja mottagande pannan. Reservera vätskan för senare användning, lagra den i oanvänt behållare.

2 Koppla bort motorkabelstammen butt kontakter från tilt / trim systemets kabelnät.

3 Ta bort de fyra skruvarna som håller motorn på plats och ta bort motorn från ventilpumpenheten med en skruvmejsel.

Installera nya Power Tilt Motor

4 Trä de fyra skruvarna genom motorfästet och in i ventilpumpenheten.

5 Anslut butt kontakterna till tilt / trimsystemet ledningsnätet.

6 Fyll hydraultanken till botten av påfyllningsröret, lämnar locket från behållaren. Aktivera tilt / trimsystemet. Höja och sänka motorn genom fem cykler för att rensa ut luften från systemet. Sätt tillbaka locket till hydraultanken.