XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Kvicksilver förgiftning är ett betydande problem för personer som äter mycket fisk eller som bor i områden som har naturligt höga kvicksilverhalter i marken. Kvicksilver som används för att användas som en medicinsk komplement för att lösa sjukdomar tills det konstaterades att orsaka hälsoproblem. Men flera naturliga hälsoorganisationer fortfarande förespråkar användning av kvicksilver som en hälso-tillägg. Idag kan kvicksilver fortfarande hittas i fisk och i gammaldags termometrar flytande kvicksilver.

Elementärt och förångas kvicksilver

Elementärt kvicksilver förekommer oftast i det förångade formen. Enligt eMedicine, symptom på denna form av kvicksilverförgiftning såsom svåra humörsvängningar, nervositet och irritabilitet. Ofta sömnlöshet, muskelsmärta och skakningar, och muskelförtvining förekommer också. Andra symptom på förångad kvicksilverförgiftning inkluderar förändringar i kognitiva förmågor såsom minskad koncentration och oförmåga att tänka klart. Pågående elementärt kvicksilverförgiftning kan leda till andningsproblem, nedsatt njurfunktion och död.

organiska kvicksilver

Organiska kvicksilverförgiftning förekommer oftast i form av att äta eller intag av giftet. Det har de starkaste effekterna på utvecklings foster och kan orsaka hjärnskador och neurologiska problem, enligt eMedicine. Andra symptom från intag organiskt kvicksilver inkluderar perifera synproblem, muskelsvaghet, förlust av koordination förmågor, och problem med tal och hörsel. Fetala nedskrivningar ofta översätts till spädbarn med dålig uppmärksamhet span, minnesproblem, svårigheter med koncentration och muskelsamordningsfrågor.

oorganiskt kvicksilver

Exponering för oorganiskt kvicksilver kan orsaka hudutslag och hudinflammation, enligt eMedicine. Vid oralt intag kan oorganiskt kvicksilver leda till tarmproblem, inklusive utveckling av blodig avföring eller diarré. Det kan sprida sig till andra system i kroppen, inklusive neurologiska och njursystem. Som ett resultat, kan det orsaka humörsvängningar, koncentrationsproblem och njur- eller njursvikt.

Förebyggande

Enligt eMedicine, kan förebyggande vara svårt om källan till kvicksilver är okänd. Men om kvicksilverförgiftning händer hemma, ofta det kan vara relativt lätt att förhindra kvicksilverförgiftning. Den första försvarslinjen är att läsa produktetiketter. Många hem produkter innehåller fortfarande små halter av kvicksilver (hushållstermometrar, lysrörslampor, batterier och vissa rengöringsmedel). Se till att dessa produkter används på rätt sätt och hålls väl utom räckhåll för barn.

Behandling

Det finns inte mycket som kan göras hemma för att behandla kvicksilverförgiftning. Det första steget mot behandling av kvicksilverförgiftning är att ta den skadade omedelbart till sjukhus eller läkare. Enligt eMedicine, kan aktivt kol användas för att absorbera kvicksilver som har intagits. I svåra fall av inandning förångas kvicksilver, kan det vara nödvändigt att ge andningshjälp till patienten. Andra medicinska åtgärder inkluderar dialys och användning av kelateringsmedel och andra läkemedel som kommer att binda med kvicksilver och bidrar till att eliminera den från systemet.