XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Urinsten (eller kristaller) kan variera i storlek från små till mycket stora och kan utvecklas överallt i urinvägarna. De orsakar ofta inga symptom inte täta infektioner leder till utredning eller urinledaren blockeras.

Funktioner

Urinsten kan orsakas av stora mängder av olösliga salter i urinen, otillräckligt vätskeintag, orörlighet, infektion, dålig kost eller som ett resultat av en underliggande sjukdom, såsom en bisköldkörteln tumör eller gikt.

kalcium Stenar

Cirka 75 procent av urinsten är kalcium (fosfat, oxalat eller karbonat) stenar, orsakas av höga kalciumnivåer i urin eller mycket alkalisk urin, enligt Barbara E. Gould, MED, författare till "Patofysiologi för vårdpersonal." Kalciumoxalat stenar är ofta resultatet av vegetarisk kost som leder till ökade nivåer av oxalat i urinen.

struvitstenar

Struvite (magnesium ammoniumfosfat) stenar, som är vanligare hos kvinnor, är oftast resultatet av infektion i urinvägarna.

Urinsyra stenar

Urinsyra stenar utvecklas som ett resultat av överdriven urinsyra i systemet (hyperurikemi), oftast på grund av gikt, höga purin kost eller cancer cytostatika.

Behandling

Små stenar passerar ofta så småningom utan läkarvård. behandlingsalternativ för större stenar (av alla slag) inkluderar fragmentering med hjälp av Shockwave eller laserförfaranden, läkemedelsbehandling och, i vissa fall, kirurgiskt avlägsnande.