XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Kvalifikationer för Pennsylvania Medicaid


Medicaid är ett federalt hälsovård program som administreras oberoende av varje stat i USA Pennsylvania Medicaid Programmet ger hälso- och sjukvårdstjänster för cirka 1,9 miljoner av statens invånare, enligt Quikbrochures. Tjänster som erbjuds inom ramen för Medicaid inkluderar omfattande slutenvård och öppen vård täckning. Andra medicinskt nödvändiga poster såsom receptbelagda läkemedel och förebyggande vård kan också täckas från fall till fall. Pennsylva måste uppfylla flera kvalifikationer innan de kan ta emot Medicaid förmåner.

Grupper som kan vara berättigade till Medicaid

Endast vissa grupper uppfyller kraven för Medicaid i Pennsylvania. Medicaid omfattar i allmänhet låginkomsttagare, familjer med barn, gravida kvinnor, äldre, personer med funktionshinder och medicinskt behövande individer med omfattande hälsoproblem. Naturligtvis måste människor i alla dessa grupper uppfylla ytterligare statliga riktlinjer för att kvalificera sig för acceptans i programmet och utbetalning av förmåner.

Krav på bosättning

Pennsylvania Medicaid-programmet ställer höga krav uppehållstillstånd. Kvalificerade mottagarna måste kunna legitimera sig i form av en stat eller federalt utfärdat foto-ID-kort och Social Security-kort tillsammans med bevis på uppehållstillstånd i Pennsylvania. Dessutom mottagarna måste visa bevis på medborgarskap eller juridisk status i landet. Lagligt bosatta i Pennsylvania som inte är amerikanska medborgare kan fortfarande vara berättigade till Medicaid, men icke-medborgare utan ordentlig invandring dokument kan inte registrera.

inkomst kvalifikationer

Berättigade mottagare måste också uppfylla hushållens inkomster krav för att kvalificera för Medicaid i Pennsylvania. Inkomstgränser varierar beroende på den sökande samt täckningen söks. Medicaid administratörer kommer att granska inkomstkällor, inklusive löner, egenföretagare, pensioner, social trygghet funktionshinder och pensionsförmåner, veteran förmåner, utdelningar samt avkastning på investeringar. Inkomstkällor som inte räknas mot sökande inkluderar kompletterande säkerhet inkomst (SSI), Tillfällig Stöd till behövande familjer (Tanf), matkuponger, energi assistans fosterhem betalningar och bostadssubventioner. Personer med kroniska sjukdomar och extremt höga sjukvårdskostnader bör vara medvetna om att även om deras förvärvsinkomster överskrider statliga gränser, kan de fortfarande uppfyller kraven för Medicaid om deras totala sjukvårdskostnader subtraheras från sina inkomster placerar sina nettoresultat inom den kvalificerade intervallet.

Gränser resurs

De sökande måste också uppfylla resursbegränsningar att kvalificera sig för Medicaid i Pennsylvania. Räknade resurser avser tillgångar såsom kassa, bankkonton, aktier och obligationer, fonder, livförsäkringar och flera fordon. Övriga tillgångar, inklusive bostäder, oåterkalleliga grav truster och en enda motorfordon räknas inte mot sökanden. Personer med rikliga resurser och tillgångar kan inte kvalificera sig för Medicaid, medan de med relativt få innehav har en bättre chans att få godkänt.

Hur man ansöker

Invånarna i Pennsylvania kan ansöka om Medicaid-program och förnya sina fördelar online med KOMPASS, statens Internetportal för offentliga välfärdstjänster. Människor kan också ansöka personligen som Department of Public Welfare kontor i hela staten.