XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Fördelar och nackdelar med Administrera syre till nyfödda Via Näskateter


Näskanylen är den lämpligaste metoden för syretillförsel för nyfödda. En nasal kanyl är en tvådelad anordning placeras över överläppen, så de ihåliga spetsarna sträcker sig inne i näshålan, och fäst vid huvudet bakom öronen. Det levererar värmas, fuktad syre till barnet via ett rör. Denna metod har både fördelar och nackdelar som bör beaktas noggrant och diskuteras med ditt barns läkare.

Metoder för syretransport

Det finns tre metoder för syrgastillförsel. Näskanylen Metoden ger syre till barnet genom näshålan. Masken Metoden levererar syre genom både näsa och mun via en mask som är fäst vid barnets ansikte av en sträng eller rep fäst vid endera sidan av masken och lindade runt baksidan av barnets huvud. Kateter Metoden ger syre genom ett implantat i luftstrupen. Detta kräver att punktering av både hud och luftstrupe och kan endast gjorts av en legitimerad läkare.

Fördelar med Näskateter

Näskanylen metoden hjälper genom att ge tillräckligt med syre för att hålla lungorna uppblåsta och även genom att leverera en högre koncentration av syre för att hålla barnets kropp syresätts. Den nasala kanylen är att föredra för nyfödda över masken leveransmetod för att det är lättare att hålla på plats och ger en mer direkt flöde av syre till barnet. Det kan också vara fäst till barnet med en liten bit av medicinsk tejp, medan masken, som kan irritera barnet, är mycket svårare att säkra. Katetermetoden anses vara den mer undvikande metod för syrgastillförsel, eftersom den kräver införing av en kateter direkt in i luftstrupen och kräver barnet att stanna kvar i sjukhuset för varaktigheten av syrgasbehandling. Med den nasala kanylen metod, så länge som den överordnade är ordentligt instrueras och följer ordinationen, syre kan administreras säkert till barnet hemma.

Nackdelar med näskanylen

Vid användning av näskanyl metoden syrgastillförsel, patienten riskerar perforering av näsans skiljevägg - skapandet av ett hål eller spricka i membranet som skiljer näsborrarna. Detta villkor kan antingen vara asymtomatisk eller orsaka stor smärta och obehag. Mindre perforeringar kännetecknas av en visslande ljud, medan större perforeringar åtföljs med smärta, flyt blod och andningssvårigheter. En läkare kan ordinera en kräm för behandling av hålet, och symtomen brukar klara upp efter några månader. Men i vissa fall, är operation krävs. Bakteriell kontaminering är också ett bekymmer och kan leda till spridning av lunginflammation. Av denna anledning är det viktigt att all utrustning ska rengöras före och efter varje användning.