XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Omvårdnad Ledarskap Teori


För patienter att få den mest effektiva vård från deras vårdpersonal på sjukhus och andra vårdinrättningar, måste sjuksköterskor lära av män och kvinnor som har tagit ledarskapsutbildningar och kan lära sina egna elever de ledaregenskaper och förmågor som de förvärvat . Hälsovård blir mer komplex, kommer det att ta sådana starka ledarskapskriterier för sjuksköterskor inom alla områden för att fortsätta att förbättra sina egna normer och kvalifikationer andra i fältet.

ledning Definition

Ledning kan definieras på många olika sätt. När det gäller omvårdnad, är det känt att sjuksköterskor som har ledarskapsförmåga kan förbättra motiverande nivåer av andra i arbetsmiljön. Detta hjälper sjuksköterskor har en positiv inställning till sitt arbete, köra sina dagliga arbetsuppgifter och ansvarsområden mer effektivt behandla andra patienter och andra anställda med respekt och att kunna nå personliga mål och syften.

Olika ledarskapsteorier

Som sjuksköterskor utbildning har blivit viktigare, har ett antal olika individer föreslås inlärningsteorier. Dessa teorier, dock innebära allmän omvårdnad utbildning, snarare än ledning av andra. Dessutom har ett antal teorier omvårdnad förvaltning föreslagits, men ledningen och ledarskap skiljer sig från varandra. teorier omvårdnad ledaregenskaper har börjat diskuteras onlt nyligen. Tre av dessa ledarskapsprogram som har visat sig vara mest fördelaktigt för nya sjuksköterskor är quantum ledarskap, transformerande ledarskap och dynamisk ledare efterföljare relation.

quantum Ledarskap

Enligt Dr Tom Porter-O'Grady, hjälper quantum ledarskap sjuksköterskor fatta bättre beslut, till exempel när är den lämpligaste tidpunkten för att kalla in en läkare. Utbildningen hjälper sjuksköterskor väga för- och nackdelar med olika planer och insatser för vård. Detta ledarskap teori lägger tyngdpunkten på egen riktning snarare än på att given riktning av andra.

transformer Ledarskap

Forskare som Eleanor Sullivan och Phillip Decker stödja transformerande ledarskap som kombinerar styrkan i ledare och följare. Denna form av ledarskap som motiverar människor att upprätta sina egna ledarskapskriterier. Det skapar förändringar i hälso- och sjukvården genom att uppmuntra sjuksköterskor att erbjuda förbättrad återkoppling till varandra. Med sin betoning på förändring, nya sjuksköterskor ges möjlighet att utvärdera nya och gamla riktlinjer och rutiner och ta en aktiv roll i genomförandet av nya program.

Dynamisk ledare-följare

Den dynamiska ledare-följare relation är modellerad efter Ida J. Orlandos omvårdnadsmodell. Den sätter fokus på att identifiera patientens omedelbara vårdens krav. Därför har sjuksköterskan möjlighet att uppnå specifika mål via inter synvinklar. Grunden för Orlando teori är den dynamiska kvaliteten på ledare-följare utbyten som motiverar och uppmuntrar sjuksköterskor att göra värdefulla åtaganden. I denna teori, både ledaren och följaren är avgörande för framgången för den ammande enheten. I många fall är det upp till sjuksköterskan att avgöra vilken ledarskapsteori är mest produktiva för sin egen inlärningsförmåga. Det är viktigt att fullfölja den teori och omsätta det i praktiken för att förbättra vård och ledarskap tillväxt och utveckling.