XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurologisk sjukdom som påverkar rörelse. Den vanligaste formen är idiopatisk Parkinson - idiopatisk eftersom den exakta orsaken är okänd.

symptom

Det finns flera symptom som förknippas med Parkinsons men de flesta patienter utvecklar inte alla symptom. De primära symtomen vid Parkinsons är bradykinesi (långsamma rörelser), tremor, stelhet och Parkinsons gång. Symptomen börjar vanligen på ena sidan av kroppen.

bradykinesi

Bradykinesi innebär svårighet att inleda rörelse och svårighet att fylla en rörelse pågår. Detta beror på en fördröjning i signalöverföringen från hjärnan till skelettmusklerna.

skakningar

Skakningar tenderar att inträffa i handen eller foten när benet är i vila. Skakningar kan också förekomma i underarmen, mun och haka.

Stelhet

Med stelhet, musklerna blir stela och styvheten tenderar att bli värre under rörelse. Styvhet ger också muskelsmärta och en mask-liknande ansiktsuttryck.

parkinsonistisk Gait

På grund av försämring i de muskler som justerar hållning, människor med Parkinsons utveckla balansproblem och en distinkt, ostadig gång. De tenderar att luta onaturligt bakåt eller framåt, har minskat arm gungor och ta små blanda steg. De kan frysa mitten steg och har svårt med svängar. Falls är vanligare hos personer med Parkinson.