XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Strukturen hos Chloramphenicol


Kloramfenikol är ett brett spektrum antibiotikum som föreskrivs för att döda både grampositiva och negativa bakterier. Dess användning i utvecklade länder har minskat på grund av ökad antibiotikaresistens hos infektiösa medel, men det är allmänt används i utvecklingsländer.

atomsammansättning

Kloramfenikol är en organisk molekyl som består av flera olika element. Dessa inkluderar kol, väte, kväve, syre och klor. Dess allmänna formeln är C11H12Cl2N2O5 vilket motsvarar en molekylmassa av 323,132 g / mol.

Strukturera

Strukturen för kloramfenikol inte är speciellt komplicerad, i förhållande till uppsättningen av organiska molekyler som används för liknande ändamål. Det vetenskapliga namnet på molekylen av International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) är 2,2-dikloro-N - ((1R, 2R) -1,3-dihydroxi-1- (4-nitrofenyl) propan- 2-yl) acetamid. Notera att den särskilda stereoisomeren är betydande för dess användning som ett receptbelagt läkemedel.

kemiska grupper

En analys av IUPAC-namnet för kloramfenikol, 2,2-diklor-N - ((1R, 2R) -1,3-dihydroxi-1- (4-nitrofenyl) propan-2-yl) acetamid, avslöjar närvaron av en central acetamid, som hänvisar kvävet förenas med en syre kol-kedja. Bifogat till acetamiden är andra viktiga komponenter, inklusive en bensenring och två kloratomer, som är betydande i molekylens komplexa kemiska interaktioner.

Handlingsmekanism

Kloramfenikol fungerar som ett bakteriostatiskt medel i de flesta fall, men har bakteriedödande kapacitet i ett fåtal fall, såsom Haemophilus influenzae. Dess typiska metod för interferens är att binda till ribosomalt RNA, som stannar bakterier från att producera de proteiner som är nödvändiga för upprätthöll livet och tillväxt. Organisk kemi reaktioner såsom dessa är förstärkt genom närvaron av särskilt reaktiva ämnen kallas lämnande grupper. I fallet med kloramfenikol, de terminalt belägna kloratomer fungera som lämnande grupper.

risker

Även kloramfenikol anses allmänt vara en säker läkemedel för behandling av antibiotika infektion, oftast används i aktuella tillämpningar, det finns en viss risk som är förknippad med det. Har varit kända idiosynkratiska reaktioner, det vill säga de som är sällsynta och oförklarligt att inträffa, vilket resulterar i aplastisk anemi, som kan vara livshotande. Andra, mindre allvarliga, biverkningar är reversibla.