XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Sporanox är varumärket för medicinen itrakonazol, ett medel mot svamp. Läkare ordinera Sporanox att behandla allvarliga svampinfektioner såsom blastomykos, liksom lokala infektioner i naglarna. Några allvarliga biverkningar är möjliga.

Black Box Varning

Allvarliga kardiovaskulära episoder, såsom hjärtstopp och plötslig död, kan uppstå när patienter tar Sporanox tillsammans med läkemedlen cisaprid, pimozid, levomethadyl eller kinidin. Produktmärkning bär en svart låda varning krävs av US Food and Drug Administration.

Hjärtsvikt

Itrakonazol användning har förknippats med hjärtsvikt. Någon med symtom på hjärtsvikt bör inte använda Sporanox eller ska avbryta den. Tecknen är buksmärtor, trötthet, vätskeansamling, illamående och andnöd.

Andra kardiovaskulära riskfaktorer

Personer som tar Sporanox också kan utveckla högt blodtryck och förhöjda triglyceridnivåer.

Hörselnedsättning

Vissa patienter som behandlats med itrakonazol har rapporterat tillfällig eller permanent hörselnedsättning, och flera använde kinidin samtidigt.

lever Issues

I sällsynta fall kan patienter som tar Sporanox utveckla allvarliga leverproblem, inklusive hepatit, leversvikt och död. Detta kan ske i människor utan existerande leversjukdom eller andra allvarliga medicinska tillstånd.