XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur infogar jag tandproteser?


Även tandproteser kan ta tid att vänja sig vid första, om det sitter och slitna korrekt obehag bör avta inom några dagar. Det är också viktigt att du också hålla proteser ur din mun för ett par timmar varje dag.

tandprotesfastande

Det finns många typer av protes lim: Kudde Grip, Sea-Bond, Fixident och Poligrip. När du hittar den typ av lim som fungerar för dig, applicera limmet på proteser genom att först se till att proteser är rena. Applicera tre små prickar av lim på gummilisten i övre tandproteser sedan en längre linje över plattan. För botten tänderna, tillämpa samma tre små prickar av lim i gummilisten.

Skölj munnen

Strax före insättning av proteser vara noga med att skölja munnen noggrant med vatten. Säkerställa partiklar sköljs ur munnen och tandköttet är rena innan du sätter proteser.

infoga Proteser

Sätt övre proteser på plats, håll mot tandköttet ordentligt under några sekunder. Följ genom att sätta lägre proteser på plats, tryck ordentligt mot tandköttet i några sekunder. När båda uppsättningarna av tandproteser infogas bita ordentligt i några sekunder för att säkra.