XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Sika hjortar Effekt på Texas Ecosystem


Sika är små rådjur som importeras från Japan. De lever på Maryland östra strand och i södra Texas. Texas population av 11.000 (uppskattad) är relativt liten, jämfört med den för Whitetail rådjur.

Funktioner

Sika hjort importerades från Japan på 1930-talet när flera exotiska djur förs in i Texas som fritidsjaktindustrin utvecklades. De är relativt små, vanligtvis drygt 100 pounds och ca 2,5 fot hög vid skuldran, med mörkare rockar än whitetails.

Konkurrens

Sika hjort konkurrerar med whitetails för livsmedel. I vissa områden har whitetails siffror minskat medan Sikås har ökat, men effekten verkar minimal på den totala besättningsstorleken. Sikås konkurrerar ut whitetails eftersom de kan anpassa sig till att äta gräs, när så är nödvändigt. Båda djuren föredrar löv. Whitetails, som inte äter gräs, är i underläge i konkurrensen med Sikås för blad.

totala effekten

Sika rådjur populationer är fortfarande relativt liten. Denna lilla rådjur konkurrerar med whitetails men verkar inte orsaka stor skada på Whitetail befolkningen. Sikås är populära djur att jaga, och statliga spel tjänstemän tror att deras positiva effekter på miljön uppväger eventuella negativa.