XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem
Shoulder övningar med Resistance Band

Resistance band är ett bekvämt alternativ till fria vikter. De är särskilt gynnsam för axlarna eftersom de tillåter dig att flytta dina armar genom olika intervall av rörelse som tillåts av din axelleden. Du kan utföra många olika typer av axlar övningar med motstånd band.

Shoulder Press

Skuldra pressar stärka den främre och mellersta delarna av dina deltamuskeln musklerna på dina axlar. För att utföra övningen med ett motstånd band, stå på mitten av bandet och hålla den ena änden i varje hand om en tum framför dina axlar. Förläng armarna för att sträcka banden uppåt och sakta sänka dina händer tillbaka. Upprepa för önskat antal repetitioner.

främre Höjer

Front höjer fokus på främre deltamuskeln genom axel böjning --- lyfta händerna framåt i framför kroppen. För att utföra övningen, stå på mitten av bandet och hålla den ena änden i varje hand vid sidorna med handflatorna bakåt. Samtidigt hålla armarna rakt, upprepade gånger höja händerna framåt till axelhöjd och sakta sänka dem tillbaka.

laterala Höjer

Sido höjningar stärka den mellersta delen av dina deltamuskeln muskler genom axeln bortförande och adduktion --- flytta armarna i sidled bort från och mot kroppen, respektive. För att utföra sido väcker såsom framför höjer stå på mitten av bandet och hålla den ena änden i varje hand vid sidorna, vrida händerna så handflatorna mot kroppen. Sedan upprepade gånger kidnappa armarna till axelhöjd och långsamt låta dem tillbaka ner. Håll armarna så raka som möjligt under hela rörelsen.

omvänd Fly

Det omvända flyga tränings verk på den bakre eller tillbaka, aspekt av dina deltamuskler. Att utföra övningen, först fästa mitten av bandet till en hållbar objekt. Enligt det amerikanska rådet om motion, bör du sedan hålla ena änden av bandet i varje hand, sjunka till knäna, och sträcker armarna framför bröstet. Arc händerna borta från varandra för att sträcka motstånd band. När armarna förlängs i sidled bort från dina axlar, sakta vända rörelsen. Upprepa så många repetitioner som du önskar.

extern rotation

Utåtrotation stärker axel muskler som svarar för att vrida överarmen medurs, bort från kroppen; dessa kallas din rotatorkuffen muskler. Detta är en effektiv övning för att förebygga och behandla rotatorkuffskador, enligt Sports Injury terapeut Mike Walden. För att göra övningen, bifoga ena änden av bandet till ett fast föremål på ungefär midjehöjd. Därefter står så bandet korsar midjan och hålla den fria änden med handen längst bort från den fasta objekt. Samtidigt armbågen fast vid din sida, förvandla din arm för att sträcka bandet så långt som möjligt och sakta vända tillbaka till utgångsläget. Upprepa för önskat antal repetitioner och sedan göra övningen med andra armen.

intern Rotation

Inåtrotation fungerar rotatorkuffen muskler som gör din överarm moturs --- mot kroppen. Utför denna övning precis som extern rotation, men hålla den fria änden av bandet med handen närmast fast föremål och dra den över midjan. Var noga med att göra inåtrotation med båda armarna.