XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Effexor XR är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av depression. Även effektiv, utgör Effexor risken för abstinenssymtom hos vissa patienter.

Betydelse

Effexor XR är den klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Abstinenssymptom från dessa läkemedel är relativt vanliga och kallas SSRI utsättningssyndrom.

orsaker

Effexor XR verkar genom att förhindra kroppen från att absorbera en kemisk budbärare i hjärnan som kallas serotonin, ökande halter av läkemedlet i hjärnan och minskar symtom på depression. När Effexor XR användning plötsligt slutar, det finns en plötslig minskning av serotonin i kroppen, vilket orsakar abstinenssymtom hos vissa patienter.

Typer av symptom

Symtom på Effexor XR tillbakadragande är illamående, yrsel, svindel, trötthet, slöhet, muskel- eller kroppssmärtor, ångest, agitation, irritabilitet och gråtattacker.

Behandling

Effekterna av Effexor XR tillbakadragande är inte permanent och kommer att avta med tiden. Om symtomen är allvarliga, kan din läkare föreslå att du startar Effexor användning för att kontrollera dina symtom, gradvis avvänjning dig av drogen.

Förebyggande

För att undvika utsättningssymtom, är det viktigt att du inte plötsligt slutar att ta Efexor. Var noga med att inte köra slut på läkemedlet eller hoppar över en dos.