XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Litium, som är känd under flera andra namn som Lithobid eller Eskalith, är ett läkemedel som förskrivs för att behandla bipolär sjukdom. Människor som får diagnosen bipolär sjukdom kan vara deprimerad och sedan cykeln i en scen som kallas mani. Den tidslängd som dessa episoder varar är inte känd och beror på personen samt graden av deras tillstånd.

Fysiska biverkningar

Människor som tar litium kan uppleva muntorrhet, darrningar, skakningar eller muskelryckningar.

Effekter på sömn

Litium kan öka en persons behov av sömn.

Effekter på Vision

Dimsyn är en rapporterade biverkan av att ta litium.

Effekter på hår

Håravfall och håravfall har rapporterats som en bieffekt av att ta denna medicin.

Andra biverkningar

Litium kan orsaka diarré, kräkningar, illamående och viktminskning.

Varning

Tar litium under en längre tid kan leda till litiumtoxicitet. Din vårdgivare kommer att övervaka litiumnivåerna över tid genom att köra laboratorietester. Litiumtoxicitet kan orsaka en försämring av biverkningarna av litium, men det är inte en livshotande tillstånd.