XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Pleurit är en lunga tillstånd som uppstår med lungsäcken (brösthålan lining) blir kraftigt inflammerad. Pleurit orsakas vanligen av någon annan bakomliggande tillstånd såsom influensa, lunginflammation, lupus, reumatoid artrit och tuberkulos. Pluerisy kan också härröra från en lungemboli.

Smärta

Personer med lungsäcksinflammation kommer att känna en skarp smärta i bröstet vid inandning, hosta och nysningar.

Svårt att andas

Pleurit kan orsaka en individ att vara andfådd.

Hosta

De med lungsäcksinflammation kan ha en torr hosta.

Feber

Pleurit kan åtföljas av feber och frossa i vissa fall.

Behandling

Pleurit allmänhet behandlas genom att behandla den bakomliggande orsaken. Mediciner kan användas för att lindra smärta och för att undertrycka hosta.