XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man installerar en basket mål till ett tegelhus


En basket mål kan ge en stor källa till fysisk aktivitet inte bara för barn, men vuxna också. Basket mål kan sättas upp på en fristående sätt, antingen nedtyngda av en substans såsom sand eller vatten eller planterade i marken. Eller, kan basket mål monteras till en redan befintlig yta, såsom en utvändig vägg. Montering av en basket mål till ett tegelhus kräver några åtgärder som är nödvändiga.

Instruktioner

Montering av en basket mål för tegel

1 Bestäm var på tegelvägg som du vill montera din basket mål.

2 Klättra din stege och använda ett måttband för att ställa in höjden på målet. Märk höjd med krita.

3 Mät monteringskonsolen skruvhål och markera med krita där de måste placeras på tegel.

4 Borra hål genom tegel med en tegelsten borr. Infoga ankare.

5 Hur man installerar en basket mål till ett tegelhus


Med hjälp av en assistent, fäster basket mål till tegelväggen med hjälp av en skruv, såsom en Tapcon konkret skruv.

Tips

  • Mät flera gånger innan du monterar basket mål att se till att du har den exakta höjden du vill.
  • Montering av en basket mål till ett tegelhus kommer inte att tillåta dig att justera höjden lika lätt som en fristående mål skulle.