XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man beräknar EAD


När dykare stiger från djupt vatten, kan inerta gaser lösta i blodet bildar bubblor som trycket på dem sjunker. För att minska denna risk, dykare andas en blandning av gaser som har en lägre andel inert gas än vanligt luft. Dykare som använder denna artificiella kväve-syreblandning kan säkert trotsa större djup. Motsvarande luftdjup (EAD) är det djup som en dykare andas nitrox kunde nå om han i stället andades luft och ville ha samma dekompression risk.

Instruktioner

1 Lägg 33, som är djupet som producerar en bar tryck, till dykarens djup. Till exempel, om dykaren är 90 fot under ytan: 33 + 90 = 123.

2 Multiplicera detta svar från den procentuella andelen kväve i nitrox blandning. Till exempel, om blandningen innehåller 40 procent syre och 60 procent kväve: 123 --- 0,6 = 73,8.

3 Dividera detta svar med 0,79, vilket är den del av inert gas i luften: 73,8 ÷ 0,79 = 93,4.

4 Subtrahera 33 från det här svaret: 93,4-33 = 60,4. Detta är djupet motsvarighet luft djup, mätt i fot.