XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vilken typ av behandlingar finns för MRSA?


MRSA, eller meticillinresistenta Staphylococcus aureus, är en typ av Staph bakterier. eftersom MRSA bakterier är resistenta mot vissa antibiotika MRSA-infektioner kan bli allvarliga. Det finns dock fortfarande flera livskraftiga alternativ för att behandla MRSA-infektioner.

Dränering

För lokala MRSA hudinfektioner, kan den enda behandling som krävs är att dränera infektionen. Din läkare kommer att avgöra om enbart dränering är tillräcklig.

antibiotika

Många antibiotika fungerar fortfarande att behandla MRSA-infektioner. Antibiotika såsom vancomycin används ibland för MRSA hudinfektioner samt för interna MRSA-infektioner.

sjukhusvistelse

Allvarliga MRSA-infektioner kan kräva behandling på sjukhuset. Beroende på platsen för infektionen, vissa behandlingar som kan användas inkluderar intravenösa vätskor och läkemedel, syre och njurdialys.

tidig diagnos

Kontakta din läkare om du misstänker att en MRSA-infektion. MRSA-infektioner utanför sjukhuset börjar vanligtvis som en hudinfektion som vanligtvis är röd, svullen och smärtsamma. Fånga en MRSA-infektion tidigt bidrar till att göra behandlingen av MRSA mer effektiv.

Försiktighet

Försök inte att behandla din MRSA-infektion hemma, eftersom det kan leda till att du sprida MRSA bakterier till andra individer eller göra din egen infektion värre. Täck med ett bandage tills du kan se din läkare.