XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Att ta reda på hur man fyller i CMS-1500 ansökningsformuläret på rätt sätt kan hjälpa dig att undvika att fördröja patientens hälsa försäkringsskada. Den Highmark CMS-1500 blankett används för att lämna in en ansökan papper på uppdrag av dina Medicare patienter. Ansökningsformuläret har 33 viktiga områden, varav vissa innehåller flera delområden. Du måste fylla i formuläret korrekt så att försäkringsbolaget kan ta itu med krav i tid. CMS-1500 form godkänts av National Uniform krav kommittén.

Instruktioner

1 Fyll i alla fält i rött bläck. Detta måste göras på grund av att formen läses av en bildprocessor, och rött bläck plockas upp mer effektivt genom maskinen. Inte fylla i formuläret i någon annan färg bläck under några omständigheter.

2 Skriv ett "X" i den aktuella rutan i avsnitt 1, som ligger i det övre vänstra hörnet av formen. Detta fält visar vilken typ av sjukförsäkringen som är relevant för den särskilda krav du är arkivering. Skriv patientens sjukförsäkringsersättningskrav i avsnitt 1a, som ligger till höger om punkt 1.

3 Fyll i din patientens personuppgifter i avsnitt 2, 3, 5, 6 och 8. Sätt ett "X" i själv Box avsnitt 6 om patienten är den person som är försäkrad. Skriv information om den försäkrade i avsnitten 4 och 7. Om den försäkrade är patienten, bara skriva "Same" i båda rutorna.

4 Fyll i uppgifter om andra personer inskrivna i en Medigap politik i avsnitt 9 om det inte är den primära patienten. Om det är den primära patienten (vars detaljer finns i avsnitt 2), skriva "Same" i fältet. Om patienten inte har Medigap fördelar, sedan lämna avsnittet tomt. Om Medigap försäkringsgivaren inte har en PayerID nummer anger försäkring namn eller Medigap försäkringsprogram.

5 Svara på alla frågor i avsnitt 10a genom 10c genom att "X" märken i de relevanta rutorna. Sätt patientens Medicaid nummer i avsnitt 10d om han har rätt till Medicaid. Kom ihåg att skriva "MCD" före numret.

6 Fyll i huvud försäkrade partiets politik eller gruppnummer i 11 § om försäkringen är primär till Medicare. Annars, skriv "None" i detta fält. Om patienten hade Medicare försäkring, men det har avslutats, fyll i avsnitt 11b och 11c. Fyll i avsnitt 11a till 11c om patienten försäkring är primär till Medicare. Du kan lämna avsnitt 11d tomt.

7 Sign och datum Avsnitt 12 och få den försäkrade att logga in 13 § Fyll i avsnitten 14-24 med information om sjukdomen och kostnader som begärts. Ange tjänsteleverantörens Federal Tax ID-nummer i avsnitt 25, och lämnar 26 § tomt om du inte vet det. Placera en "X" i den aktuella rutan i 27 § att visa om tjänsteleverantören accepterar tilldelning av Medicare fördelar.

8 Fyll i de återstående kostnadsuppgifter i avsnitt 28 till 30. Den som tillhandahåller tjänsten måste underteckna och datum 31 § Ange adressen till platsen för sjukvården (den specifika sjukhus, till exempel) i 32 § Skriv läkaren eller leverantörens fakturerings namn, adress, postnummer och telefonnummer i avsnitt 33.