XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  HemDelstaten Indiana reglerar sina jaktsäsonger genom Institutionen för naturresurser. För rådjursjakt, är kalendern delas upp i sex utsedda säsonger. En konstant under varje säsong är begränsade jakt timmar halv-en-timme före soluppgången tills halv-en-timme efter solnedgången. Alla skördade hjortar som samlats in under dessa tider måste föras till en officiell rådjur kontroll station inom 48 timmar efter skörd.

ungdom säsong

Varje höst, börjar delstaten Indiana rådjur jaktsäsongen med den årliga ungdoms rådjur-jakt helgen. Ungdoms helgen är den första av sex rådjur jaktsäsonger och även det kortaste. Vanligtvis sker ungdom säsong under den sista helgen i september, som varar endast på lördag och söndag. Under denna säsong, är rådjursjakt begränsas till licensierade-jägare i åldern 17 år eller yngre, som åtföljs av en vuxen. Ungdoms jägare kan använda bågskytte, nospartiet lastning lång pistol, hagelgevär, armborst och gevär metoder. Spelet är begränsad till en hjort av endera könet.

Tidigt bågskytte säsong

Tidigt bågskytte är den andra rådjur jaktsäsongen i delstaten Indiana. Säsongen börjar traditionellt på eller runt 1 oktober och fortsätter under november månad. Tidigt bågskytte säsongen är begränsat till bågskytte jakt som alla andra former av jakt är förbjuden. Förutom ett rådjur jaktlicens, måste bågskyttar också ha en bågskytte licens för att jaga under den tidiga bågskytte säsongen. Hunters är begränsade till två antlerless rådjur eller en antlered och en antlerless rådjur per jaktsäsongen.

skjutvapen säsong

Skjutvapen säsongen är en tvåveckorsperiod som hålls under det andra halvan av november. Jägare som deltar i skjutvapen säsong måste ha ett skjutvapen licens och kan använda någon av följande vapen: handeldvapen, mule lastning pistol, nospartiet lastning lång pistol, hagelgevär och gevär. Även bågskytte är tillåten under denna säsong, är armborst jakt förbjuden. Hunters är begränsade till bara en antlered rådjur under skjutvapen säsong.

mynnings säsong

Mynnings säsongen börjar i början av december. Jägare som innehar en muzzleloading licens kan använda antingen mynningsladdnings pistol eller gevär för att jaga under denna säsong. Dessutom kan jägare håller en bonus antlerless rådjur licens också jaga under denna säsong med hjälp av bågskytte eller armborst metoder. Jägare är begränsade till endast en enda antlered eller antlerless hjort.

sent bågskytte

Till skillnad från tidigt bågskytte säsongen, delstaten Indiana tillåter armborst som ska användas vid sen bågskytte säsong. Alla skjutvapen är förbjudna under slutet av bågskytte säsong, vilket sker främst under december månad. Alla andra regler, inklusive maximal rådjur gränser återspeglar de inrättats under tidig bågskytte säsong.

Urban Deer Zone säsong

Urban rådjur zon säsongen sker vid två separata tillfällen under hösten och vintern. Den första säsongen börjar i mitten av september och varar genom slutet av november. Den andra säsongen börjar i början av december och varar till början av januari. Under denna tid är jägare uppmanas att ta bort rådjur populationer från vissa utsedda städerna regionkod områden. Detta åstadkommes genom en ökning i rådjur begränsningar. Urban rådjur zon jägare måste ha en bågskytte eller extra bågskytte licens för varje rådjur som tagits under denna säsong.