XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Ett öppet sår orsakas av en hudskada, såsom ett snitt, en skrapa, en punktering, ett djur bita, en flisa eller en brännskada. Sår kan bli infekterade och orsaka allvarliga komplikationer om de inte behandlas på rätt sätt.

Bakterie

Ett sår kan bli smittad när bakterier kommer in den. Ju djupare såret, desto mer sannolikt är det att bli smittad, särskilt om det orsakades av ett djur bita, enligt University of Michigan Health System.

symptom

De tecken och symtom på ett sår är att smittas är pus eller vätska dränering från såret, utvidgningen av skorv, rodnad runt såret, en röd strimma leder från såret till hjärtat, smärta och svullnad vid sårområdet, feber eller misslyckande att läka inom 10 dagar.

Förebyggande

För att förhindra infektion av ett öppet sår, tvätta alla nya sår med tvål och vatten i upp till 10 minuter. Blötlägg såret i tvålvatten ytterligare 15 minuter, enligt University of Michigan Health System.

antibiotisk salva

Inte plocka på eller vidrör såret. Tillämpa en antibiotisk salva efter den rengörs. Applicera den antibiotisk salva tre gånger om dagen, enligt Banner Health Care.

komplikationer

Ring läkare omedelbart om du blir mycket sjuk eller har feber. Om såret är på handen eller armen och du ser en röd linje som går upp armen, kan detta innebära att infektionen är i blodet. Enligt Mayo Clinic, om såret fylls med pus eller blir svart, det kan vara infekterade med farliga MRSA bakterier; kontakta omedelbart läkare.