XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Naturliga gravplatsen Krav för Texas


Den naturliga begravning processen innebär Interring kroppen av en avliden person utan bestämmelser som kommer att bromsa processen av nedbrytning. I delstaten Texas, måste personer som är intresserade naturliga begravning för sig själva eller anhöriga följa lagar och bestämmelser som tillhandahålls av staten när det gäller skapandet av en begravning tomt.

Plats

Texas kräver att alla grav tomter placeras ett minsta avstånd från befolkade områden, om tomten ligger i en offentlig kyrkogård eller en familj kyrkogård. Alla tomter måste placeras minst en mil bort från alla tätbefolkat område med 5000 till 25.000 invånare. För områden med högre populationer, de nödvändiga avståndet ökar.

Djup

Enligt Texas lag måste varje kropp begravd utan en yttre gravvalv vara i enlighet med djup krav. Gravar belägna i impermeabelt material skall begravas så den övre ytan av den grav behållaren är minst 1 1/2 fot under ytan. Gravar i marken som inte är ogenomträngliga ska begravas med ovansidan av behållaren åtminstone 2 fot under ytan. I vissa fall kräver modifierade begravnings krav, kan åtgärder vidtas om det godkänns av den lokala styrande organ.

Uppgifter

Alla plan att användas för privat begravningsändamål måste kartläggas och registreras med lokala läns kontorister. Detta säkerställer att det är allmänt känt att gå framåt att området innehåller en grav, förhindrar risken för okända störningar i framtiden. När du registrerat dig, bör lämpliga rapporter upprättas och inlämnas till länet om placeringen av alla organ begravda i området.

Metod för Disposition

Texas Lagen föreskriver att avlidna organ kan begravas, begravda, kremeras eller doneras till vetenskap för studien. Vid användning av naturliga begravning, kan det vara önskvärt att avstå balsameringsprocessen för att bevara kroppen. Detta är tillåtet enligt Texas lag, men varje organ som är att hoppa över balsameringsprocessen måste begravas inom 24 timmar, om inte kroppen kyls eller innesluten i en luktfri behållare. Yttre grav behållare, såsom valv, inte krävs av Texas lag.