XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

sporadiska fall

Parkinsons sjukdom är en sjukdom i nervsystemet som påverkar flera områden av hjärnan. Det finns mycket lite känt om hur Parkinsons sjukdom ärvs, och sjukdomen brukar klassas som sporadiskt och utan mönster. Enligt Genetics Home Reference, en del av den amerikanska National Library of Medicine, endast cirka 15 procent av all Parkinsons sjukdomfall har andra fall av sjukdomen i familjen. Det finns få bevis för att stödja en genetisk benägenhet för sjukdomen.

genetiska skillnader

En del av det som gör det så svårt att bevisa om Parkinsons ärvs är att sjukdomen orsakar mutationer i olika gener i olika människor. Enligt GHR, mest familjära fall av Parkinsons sjukdom involverar mutationer i LRRK2, Park2, PARK7, Nature1 eller Verket genen. Men många fall orsakas av mutationer i gener som ännu inte upptäckts. Vissa familjer visar tecken tyder på en mutation av GBA, SNCAIP eller UCHL1 gen som kan ändra en persons tendens mot Parkinsons genom att göra dem mer immuna eller mer sårbara för sjukdomen.

Fall av arv

Eftersom Parkinsons sjukdom kan påverka många olika gener, varje familj arv mönster beroende på de drabbade gener. I familjer där mutationen är av LRRK2 eller Verket genen, är sjukdomen överförs i en autosomalt dominant. Enligt University of Maryland Medical Center, en autosomalt dominant innebär att endast en förälder måste bära den förändrade genen i varje cell för att föra den vidare.

Om Park2 är PARK7 eller Nature1 genen muterad är Parkinsons sjukdom passera genom en autosomalt recessivt mönster. Enligt University of Maryland Medical Center, en autosomal recessiv mönster innebär båda föräldrarna måste bära den muterade genen i syfte att förmedla Parkinson till sina barn.

En ökad risk för Parkinsons sjukdom har hittats i människor som har en mutation i GBA-genen.