XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur identifiera Arachnoid cystor


Arachnoid cystor är godartade och är belägna på den cerebrospinala kolonnen. De innehåller normalt klar, färglös cerebrospinalvätska men kan fyllas med en gulaktig vätska i sällsynta fall. Arachnoid cystor uppstå genom araknoidala membranen vanligtvis som en medfödd anomali utan även kan orsakas av en tumör eller ett vidhäftnings från en blödning, leptomeningitis eller kirurgi. Följande steg kommer att visa hur man kan diagnostisera Arachnoid cystor.

Instruktioner

1 Utför en magnetresonanstomografi (MRT) som den diagnostiska proceduren för val för att identifiera ett spindelvävshinnan cysta. MR kan bestämma den exakta platsen, storlek och form i förhållande till hjärnan eller ryggmärgen. Använd en myelografi eller CT myelografi som värdefulla alternativ i de fall där en MR är inte slutgiltig.

2 Lita på en kranial ultraljud för att upptäcka och karakterisera cystor hos patienter yngre än ett år gamla. Ultraljud är icke-invasiv och effektiv, även om Arachnoid cystor är relativt sällsynta hos spädbarn.

3 Kör en MRI med diffusion-viktade bilder (DWIs) att skilja mellan Arachnoid och epidermoida cystor. Epidermal cystor har vanligtvis en högre signal men diagnosen kan försvåras om cysta innehåller proteinhaltigt vätska såsom blod. Fluid försvagade Inversion Recovery (FLAIR) imaging kommer inte att visa en signal från cerebrospinalvätska, vilket kan göra det lätt att identifiera Arachnoid cystor.

4 Skilj mellan en spindelvävshinnan cysta och en stor cisterna magna. En spindelvävshinnan cysta kan visa en massa effekt och förskjuta lillhjärnan och vermis, medan en Citerna manga brukar inte.

5 Identifiera ett spindelvävshinnan cysta oväntat på en datortomografi (CT) scan. Detta är inte en ovanlig upptäckt i symptomfria patienter och ingen ytterligare utredning behövs.