XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Om du börjar ett nytt jobb med sjukförsäkringsbidrag, eller funderar på att köpa sjukförsäkring för dig själv, vara beredd att avslöja information om befintliga förhållanden - en av försäkringsbranschens favorit fraser.

Definition

I försäkringsvillkoren, är ett befintligt skick ett tillstånd eller diagnos som fanns eller höll på att behandlas innan försäkringsskydd säkrades under nuvarande planen.

Betydelse

En redan befintligt skick kan göra det svårt eller omöjligt att köpa en privat sjukförsäkring. Premier för personer med villkor som upplevs leda till höga sjukvårdskostnader kan göra att köpa försäkring oöverkomligt dyr. Eller, kan försäkringsbolag erbjuder täckning som inte förlängs till den redan befintligt skick. Grupp sjukförsäkring planer lagligt kan välja att inte täcka befintliga förhållanden för de flesta människor från 12 till 18 månader, beroende på omständigheterna, i enlighet med HIPAA regler.

överväganden

En redan befintligt skick innehåller ofta villkor du har lidit i det förflutna, men är inte längre söker behandling för, såsom cancer, karpaltunnelsyndrom eller högt blodtryck. Även HIPAA begränsar grupp planer från att titta på poster före sex månader före täckning börjar, privata försäkringsbolag köpare har inget sådant skydd.