XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Effekterna av en väg


Vägbyggen ger många fördelar och konsekvenser. Ytterst är målet för vägbyggen för att underlätta snabb, bekväm transport och främja ekonomisk utveckling. För pendlare, men förseningar och trafikstockningar upplevde under byggtiden kan ibland tyckas att motverka de potentiella fördelarna med behandlingen.

Förseningar och omvägar

Typiskt vägbyggen antagits med avsikt att reparera och utvidga vägar för att rymma större trafikflöde när du är klar, men dessa framtida fördelar kommer till priset av tillfälliga förseningar och trängsel. Under vägbyggen, förseningar uppstå längs upptagen trafikleder som finns körfält antingen minskas eller helt stängd. Omvägar lindra en del av den resulterande trafikstockningar, men kan också avleda en hög nivå av trafik i bostadsgator och vägar som inte är utrustade för att rymma det.

human Deplacement

Omdirigerar och nybyggnation kan tränga invånare. Till exempel, invånare i Rondo stadsdelen Saint Paul, Minnesota, fördrevs under 1950-talet för att möjliggöra byggandet av Interstate Highway 94. Staten förklarade expropriation på egendom som ägs av cirka 650 husägare och andra fastighetsägare, spridning kvarteret invånare och bryta upp samhället. Från och med 2010, kände några tidigare invånare att samhället fortfarande inte återhämtat sig.

ekonomiska resultat

Vägbyggnadsprojekt bidra till sysselsättningen i ett antal områden, både direkt och indirekt. Byggnadsarbetare, plats ingenjörer och operatörer utrustning alla arbeta direkt på ett vägbygge, medan leverantörer och andra bidra till projektet från på annan plats. Dessa inkluderar stålarbetare, gruvarbetare, lastbilsförare, ingenjörer och stadsplanerare. De indirekta ekonomiska resultaten av vägbyggen är långtgående. Om en bro går upp, till exempel, är inte bara anställda stålverks, men så är malm och kol gruvarbetare som producerar råvarorna.

ekologiska effekter

Det finns många miljöfrågor kring nya vägbyggen. När tidigare obebodda områden utvecklas och vägar byggs, kan inhemska arter drabbas. Vissa djur kan ha någon naturlig rädsla för trafik, och personskador eller dödsfall på grund av dåligt tids korsningar kan minskar populationer. Föroreningar från auto utsläpp kan även skada växt- och djurlivet. Färdiga vägar kan fragmentera och isolera djurpopulationer, och asfalterade vägar öka mängden ogenomtränglig yta i vattendelare, som kan förändra vattnets kvantitet och kvalitet, strömkanal morfologi och grundvattennivåer.