XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Säsongs svart mögel tillväxt påverkar människor under våren och sommaren när utomhus mögel räknar topp på grund av varma, blåsiga förhållanden som främjar spridning av sporer. Inomhus mögelproblem resulterar i året symptom och komplikationer hälsa som förvärras av snabb mögeltillväxt på ytor, under golv och inom torra väggar, rör och ventilationskanaler. Individer kan uppleva en mängd negativa effekter till följd av kontinuerlig exponering för svart mögel.

effekter

Svartmögel är en miljö inhalator som sprider genom luften och andas in genom ögon, näsa eller mun. Människor utan allergier kan utveckla allergisk rinit som ett resultat av konstant form inandning. Personer med allergier och astma blir ofta mer symptomatisk i närvaro av höga form koncentrationer. Mögel inandning orsakar allergiska reaktioner såsom: nästäppa, kliande ögon, hudirritation, nysningar, rinnande näsa, hals ömhet och andningssvårigheter. Allergisymptom typiskt bli mer uttalade vid kontakt med den toxiska formen av svart mögelsvamp.

potential

Svart mögel påverkar människor genom att orsaka allergiska astmasymtom och attacker. Även allergier och astma är separata villkor är de vanligtvis diagnostiseras tillsammans. Inhalerade allergener, såsom svart mögel, orsaka histaminer att släppas i hela kroppen, vilket leder till inflammation i lungor och luftvägar. Kroppens naturliga försvar att forma resultat i förträngda andning, väsande andning och torr hosta. Svart mögel allergi symptom på nästäppa såsom rinnande näsa och nysningar ytterligare komplicera andningsprocessen, och kombinera med allergisk astma att orsaka allvarliga astmaanfall som kan bli kronisk och försvagande med utökad exponering för svart mögel.

Betydelse

Allergisk bihåleinflammation är ett resultat av svart mögel exponering orsakar övre andnöd som kan leda till bakterie- och virusinfektioner, kroniska öroninflammationer, trötthet och huvudvärk. Effekterna av svart mögel på lungorna är skadligt, vilket resulterar i försämrad lungvävnad, blödning i lungorna, luftvägsinfektioner och bronko lung aspergillus, som inträffar när form in i kroppen och visar sig som en svamp i bronkerna passager. Svart mögel minskar normal lungfunktion och kan spridas över hela kroppens system, multiplicera och minska den allmänna hälsan gång inandas.

Varning

Giftiga svartmögel är en biologiskt risk för människor och djur, vilket orsakar en rad neurologiska effekter. Som form inhaleras och dispergeras i hela kroppen på en regelbunden basis, nerver och system förorenas av toxiner, vilket resulterar i symptom på sjukdomskänsla, hörselnedsättning, minnesförlust och demens. Villkor förvärras hos individer med svagare immunsystem, såsom spädbarn, äldre, rökare och personer med immunbristsjukdomar före exponering.

Förebyggande / Lösning

Svartmögel kan identifieras med hjälp av en färdigköpta formsats, eller genom att anställa professionella form detektorer. Svartmögel är en grönaktig-svart färg och åtföljs av en unken lukt. Doften av mögel eller mögel är särskilt användbart i att upptäcka dolda mögel som kan förekomma inom torra väggar, isolering och apparater, eller under mattor och golv. Mögel kan kolonisera på ytor av varierande sammansättning, ruttnande rör, ledningar, trä och textilier i ett hem. eliminering Mögel kan bli dyrt om refurnishing, matta eller golv ersättning eller strukturell ombyggnad är nödvändig. Oavsett kommer att befria ett hem av mögel leda till bättre hälsa och levnadsvillkor.