XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vilka är källorna av kärnenergi?


Kärnenergi skapas genom att dela tunga atomer (fission) eller gå lätta atomer (fusion), som sedan skapar värme. Kärnenergin förekommer naturligt, men man har upptäckt hur man kan kontrollera kärnreaktioner för att skapa elkraftgenererande anläggningar, driva örlogsfartyg och skapa kärnvapen. Även om alla källor till kärnkraft innebär atomer, kan reaktionerna mellan atomerna för att skapa energi ske på olika sätt.

Fission

En källa av kärnenergi innebär uppdelningen av atomer, eller fission. För att förenkla, tänka sig att arrangera flera kulor på golvet nära varandra och sedan kasta en enda marmor på gruppen. Gruppen skulle dela upp att skicka andra kulor i olika riktningar. Gruppen av kulor representerar kärnan eller centrum av atomen och marmor kastade på gruppen representerar en elektron. Denna uppdelning av en kärna av en elektron är hur kärnklyvning sker.

Fusion

Kärnfusion är motsatsen till fission och inträffar när lätta atomer (de med färre neutroner och protoner i deras kärnor) komprimeras under intensiv värme och tryck för att bilda tyngre atomer, släppa värme i processen. Om förhållandena är helt rätt, kan mer energi skapas än vad som förbrukas. Detta gör denna källa av kärnenergi en attraktiv mål för det vetenskapliga samfundet att utöva som en livskraftig energikälla. De viktigaste bränslen i fusion är deuterium och tritium, som båda finns i överflöd i naturen. Den största utmaningen för den utbredda produktionen av fusionsbaserad kraft skapar ett kraftverk som kan motstå de enorma tryck och temperaturer som krävs för att uppnå och upprätthålla fusion.

Förfall

Radioaktivt sönderfall inträffar när instabila atomer försöker bli stabil och avger energi i processen. Detta sker eftersom en radioisotop innehåller instabila kärnor (cent av atomer), som inte har tillräckligt med energi för att hålla kärnan tillsammans. Att nå ett stabilt tillstånd, kärnorna i radioisotopen avger materia och energi, vilket ofta resulterar i radioisotop omvandla till ett nytt element.

Man-Made vs. Natural

Syntetiska kärnenergi ingår nedfall från atmosfären från kärnvapenprov, att användningen av fusions producera el från kärnkraftverk, medicinska förfaranden såsom röntgen och datortomografi och lasrar. Strålning också avges från konstgjorda föremål såsom t.ex. rökdetektorer och lykta mantlar.

Exempel på naturliga kärnenergi inkluderar värme vi får från solen, vilket är ett resultat av kärnfusion. Tillsammans med värmen solen ger, kosmisk strålning från rymden bombarderar ständigt jorden. Stenar i jordskorpan avger naturlig strålning, och bidrar till förekomsten av radon i vissa bostäder.